Akoestische isolatie

Akoestische isolatie beschermt mensen tegen lawaai.
Hoewel er vaak een relatie is met de Arbowet en de Hinderwet, is het toch niet alleen een zaak van regelgeving. Akoestische isolatie heeft immers onmiskenbare effecten op ergonomie en op de productiviteit. “Industriële geluidsbeheersing” levert daarmee keiharde economische voordelen op.

Mogelijkheden akoestische isolatie

Overal waar industriële processen geluidshinder veroorzaken, wordt dit door ISO Noord BV met akoestische isolatie aangepakt. Ter bescherming tegen geluidshinder vervaardigen wij verschillende constructies, zoals omkastingen, geluiddempers, wanden en baffles. Met onze akoestische isolatie kunnen wij bijdragen aan een leefbare situatie buiten en een werkbare situatie binnen.

Meer informatie aanvragen over akoestische isolatie?

GEREALISEERDE PROJECTEN

 • A-Ware Heerenveen  
  A-Ware Heerenveen
  A-Ware Heerenveen  
  A-Ware Heerenveen
  Koel installatie  
  Koel installatie
 • Tanks Sneek  
  Tanks Sneek
  Tank Emmen  
  Tank Emmen
  Aluminium rozetten  
  Aluminium rozetten
 • Technische ruimte  
  Technische ruimte
  RVS beplating  
  RVS beplating
  Stoomherder  
  Stoomherder

OVER ONS

Met onze machines en vakkennis beheersen
wij alle technieken, die voor perfecte
isolatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. Wij
zijn onder meer actief en gespecialiseerd in
de industriële isolatie, utiliteitsbouw & tank
isolatie.

CONTACTINFO

ISO NOORD BV
Sije Visser
Roazeloane 64
9271 VL De Westereen (Friesland)
06 - 38 14 06 67
info@isonoordbv.nl